Youth Empowered Estonia

Youth Empowered Estonia raames valmistasime üritusele osalema kutsumiseks videod ning üritusest endast järelvideo.